Svatuška
Slávek

Hledat

Aktuality

Informativní schůzka nejen pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
srdečně vás zveme na informativní schůzku, která se uskuteční v naší mateřské škole
ve
středu 16 . října 2019 v 16.00 hodin
Na programu mimo jiné bude:
• seznámení s výukovými metodami školy
• seznámení se základními principy a koncepcí školy
• seznámení s Desaterem budoucího školáka aneb jak poznám, že je dítě
zralé k nástupu do školy
• pozvání na adaptační kurz pro předškoláky Hrajeme si ve škole, který
probíhá 1x měsíčně přímo ve škole a je zdarma
• a mnoho dalšího
Přijďte a ptejte se na to, co vás zajímá.
Schůzku povede Mgr. Radka Novotná, zastupující ředitelka školy a Mgr. Kateřina Klímová, vedoucí
MS 1.stupně ve spolupráci s učitelkami MŠ.